Forside / Nyheder / Bevillinger i andet kvartal af 2023: 25 institutioner og foreninger modtager opbakning for 1 mio. kr.

05.07.2023

Bevillinger i andet kvartal af 2023: 25 institutioner og foreninger modtager opbakning for 1 mio. kr.

En række lokale foreninger og institutioner har det seneste kvartal modtaget bevilling til spændende projekter, der bidrager til at gøre vores lokalområde endnu mere attraktivt - hele 25 forskellige projekter har fået tildelt midler i andet kvartal, hvor 1 mio. kroner er blevet uddelt.

Læs mere om to af projekterne og den fulde liste af bevillinger her…

Kultur- og musikskoler klar til fremtiden

De danske kulturskoler har haft vanskeligt ved at genetablere elevtilslutningen efter COVID-19 og ser samtidig effekten af de mange digitale tilbud til børn og unge samt den stigende psykiske mistrivsel. Det har nødvendiggjort en selvransagning af måden kulturskolerne driver undervisning på, og i Horsens og Hedensted er det mundet ud i et nye fælles projekt for de to kulturskoler.
I fremtiden skal kultur- og musikskoler samarbejde på nye måder for at kunne invitere unge ind i meningsfulde kulturelle og kreative fællesskaber. For at lykkes med det har Hedensted Kulturskole og Horsens Musik & Balletskole valgt at igangsætte et længerevarende udviklingsforløb for deres undervisere. Det et-årige forløb skal blandt andet understøtte en ny teamstruktur, der giver mulighed for samarbejde, innovation og styrket faglig sparring mellem underviserne og derigennem øge undervisningen attraktivitet og kvalitet.

Thomas Späth, leder på Horsens Musikskole, og Claus Søndergaard, leder på Hedensted Kulturskole, er begge meget glade for den økonomiske håndsrækning fra Insero Horsens.  

Det giver os en fantastisk mulighed for at iværksætte initiativer, som skal styrke skolernes strategiske samarbejde. I fællesskab får vi en unik mulighed for at sætte fokus på vores medarbejdere, som i morgendagens musik- og kulturskoler skal være klar på at indgå i nye typer samarbejder, og tilbyde undervisning i nye formater. Det bryder med tidligere tiders traditioner, og derfor kræver det en særlig indsats.

Med støtten kan vi nu sætte gang i to år med særligt fokus på vores medarbejdere. Målet er at gøre os til skoler, der både leverer undervisning af høj kvalitet til den enkelte elev og samtidig er attraktive kommunale samarbejdspartnere for institutioner indenfor kultur, sundhed og uddannelse. 

Målsætningen er klar. Flere børn skal engagere sig og finde gode fællesskaber gennem musik, dans, drama og billedkunst, og skolerne forventer fra 2025/26 at nå samme niveau som før corona. 

Insero Horsens støtter projektet med en bevilling på 236.000 kroner.

Frivillighedskurser til unge trænerspirer

De 13-15-årige er målgruppen, når DGI og Insero Horsens igen samarbejder om at styrke frivillighed i foreningslivet gennem Trænerspire-kurser i Horsens og Hedensted. Samarbejdet sker i forlængelse af Inseros frivillighedskampagne ‘Velkommen (tilbage) til fællesskabet’ fra 2022, og skal klæde de unge frivillige på til at skabe og give idrætsglæde videre i deres foreninger.
DGI Trænerspire er en basisuddannelse på tværs af idrætsgrene, der ruster de unge til trænerrollen. Udover personlig udvikling får de unge også nye konkrete kompetencer, der straks kan sættes i spil i deres egen forening. Deltagerne lærer at formidle idrætsaktiviteter herunder både klassiske idrætsgrene og lege- og bevægelsesaktiviteter. De lærer blandt andet om formidling og kommunikation, at tage ansvar og gå forrest og bliver bedre til at kunne stille sig op foran andre.

Vi er glade for, at Insero støtter op om DGI’s dagsorden om uddannelse af unge frivillige, da frivillighed er fundamentet for foreningslivet. Vi kan se, hvor vigtigt det er med unge trænere i foreningerne. De fungerer som rollemodeller, som børnene kan spejle sig i, og de danne relationer til børnene på en anden måde end de voksne trænere. Den feedback vi får er, at foreningerne får unge hjem, som tager større ansvar og tør træde ind i rollen som træner, siger Else H. Lund, Uddannelseskoordinator hos DGI.

Insero Horsens støtte bidrager til at reducere deltagerbetaling for foreninger i vores område.

Oversigt over bevillinger

Horsens Musik- og Balletskole og Hedensted Kulturskole
Forløb der skal udvikle fremtidens kulturskoler. 236.000 kr.

Vitus Bering Komiteen
Monument ved Horsens Lystbådehavn. 250.000 kr.

Biodiversitetshave
Tofteskovens Børnehuse. 129.500 kr.

Hatting-Torsted Fodbold
Bidrag til to letvægtsmål til de yngste hold

Hedensteds Håndboldhelte
Træningsudstyr til håndboldhold i Lykkeliga

Gefionsgården Klubben
Undervisningsforløb med Billedskolen Horsens

Rock Festival Horsens
Sponsorat til festivalen, som tilbyder scener til lokale bands

Egebjerg IF
Støtte til borgerfest med Old Boys landshold

Bjerre Herred Svømmeklub
Midler til udskiftning af svømmeskammel

Snaptun Sommerscene
Støtte til afholdelse af koncerter på havnen i Snaptun

Fit4Cure
Cykelarrangement for parkinsonramte og deres familier

Endelave Lægeurtehave
Arrangementer ifm. 30-års jubilæum

Platform K
Kunstprojekt med fokus på klimaudfordringer

Lido Dartklub
Pointskærme samt udstyr til udlån til nye medlemmer

DGI Sydøstjylland
11-20-årige i Horsens/Hedensted kommuner får kompetenceudvikling som frivillige i idrætsforeninger

Horsens Kunstmuseum
Støtte til arrangementer i 2024

Horsens Orienteringsklub
Teknologi og licenser til korttegning

BoTrivsel Horsens
DGI’s trænerspire uddannelse for BoTrivsels voksne, der skal uddanne unge som foreningsfrivillige

Stenderup og Omegns Borgerforening
Støtte til telt til byens foreningers arrangementer

Stensballeskolen
LEGO Spike til naturvidenskabsforløb

Horsens Volleyball Klub
Bolde til de to haller klubben tilbyder træning i

Horsens Musical Teater
Den årlige musicalproduktion for unge suppleres med åbne workshops samt et nyt kor med sangundervisning for alle interesserede

Endelave Beboerforening
Årligt tilbagevendende operaevent på Endelave – i 2023 med Madame Butterfly

Vejle Windsurf & SUP Club
Støtte til to windfoil sæt, så der kan udbydes undervisning i disciplinen

Hedensted Musicaltalenter
Kostumer, scenografi m.v. til workshops og opførelse af musical

Female Horsens
Arrangement på Platform K med fokus på bæredygtighed i modeindustrien

Søg midler

Vi anbefaler alle, som har projekter, der bidrager til at skabe vækst og udvikling i vores lokalområde, at søge midler hos os. Insero Horsens har fire årlige ansøgningsfrister, og den næste er 1. september 2023.

Se vores seneste nyheder her

Se alle nyheder
23.04.2024
Insero Horsens sikrer historisk højt driftsresultat

Med offentliggørelsen af årsrapporten for 2023 præsenterer Insero Horsens et overskud på 41 mio. kr. før bevillinger og et positivt driftsresultat før finansielle poster på 18 mio. kr. Dette markerer det bedste driftsresultat i foreningens historie.

16.04.2024
Bevillinger i første kvartal af 2024: 15 institutioner og foreninger modtager opbakning for 0.9 mio. kr.

En række lokale aktører har det seneste kvartal modtaget bevilling til spændende projekter, der bidrager til at gøre vores lokalområde endnu mere attraktivt - 15 forskellige projekter har fået tildelt midler i første kvartal af 2024, hvor 0.9 mio. kroner er blevet uddelt.

18.03.2024
Insero søger ny Finance Director

Har du en solid økonomisk baggrund? Og er du klar til at stå i spidsen for økonomifunktionen i en virksomhed med bæredygtig udvikling og vækst i lokalområdet på dagsordenen? Så har du nu mulighed for at blive Inseros nye Finance Director.