Vi støtter dig, der gør vores område lidt bedre.

Et attraktivt lokalområde skabes ikke af sig selv. Det kræver gode rammer – og frem for alt engagerede ildsjæle – for at gro og udfolde sig.

I Insero er vi stolte af, at vores vision er at yde et betydende bidrag til bæredygtig vækst og udvikling, der netop styrker vores lokalområdes kompetencer og attraktivitet. Med det som fundament uddeler vi hvert år midler til både store og små projekter, der er med til at gøre vores egn til noget helt særligt.

Siden 2008 har vi uddelt midler til et stort antal projekter fra sejlsport til science-camps. Fælles for alle de projekter, vi støtter, er fællesskabet. Jo flere, der kan få gavn af midlerne, jo bedre. Derudover skal projekterne falde inden for et af de tre kerneområder, som er defineret i vores formål.

Du kan læse meget mere om kerneområderne her…

Fritidsliv og fællesskaber

Vores området er fyldt med ildsjæle, der hver dag gør en enorm indsats for at styrke og dyrke det lokale fritids- og kulturliv. Et arbejde, der er særdeles vigtigt for at fremme de lokale fællesskaber. Derfor bakker vi også op om interessante sports- og kulturaktiviteter.

Uddannelse

Fremtiden og de udfordringer, vi skal løse, kalder på både viden og praktiske kompetencer. I Insero har vi særligt fokus på naturvidenskab og teknologi, og vi støtter projekter, der understøtter interessen for naturfag, engineering, teknologi og entreprenørskab.

Innovation og partnerskaber

Udvikling ligger dybt i vores DNA, ligesom innovation, nytænkning og forskning står højt på listen over projekter, vi støtter. Ved at styrke de innovative kompetencer og opbygge ny viden inden for energi og kommunikationsteknologi, kan vi bidrage til udviklingen af fremtidens løsninger.

Vil du søge midler?

Har du et projekt, du drømmer om at føre ud i livet
– så send os endelig en ansøgning.

Inseros allerførste bevilling

Glud Museum finder du Inseros allerførste bevilling, der blev givet tilbage i 2008, og støttede nedtagning og genopførsel af en gammel transformatorstation.

Museet ønskede at udbygge sin samling af historiske bygninger til også at omfatte bygninger fra perioden 1930 til 1975, og ville med bygningerne fortælle historien om forandringen fra andelsbevægelse til mekanisering, herunder elektrificering. Transformatortårnet blev fysisk flyttet fra Smedskær til Glud Museum, og stod klar den 1. februar 2012.

Herunder kan du se andre spændende projekter, der også har modtaget bevilling fra Insero.

 

Se udvalgte cases her

Se alle cases
Bevillinger i andet kvartal af 2024: 20 institutioner og foreninger modtager opbakning for 1 mio. kr.

En række lokale aktører har det seneste kvartal modtaget bevilling til spændende projekter, der bidrager til at gøre vores lokalområde endnu mere attraktivt - 20 forskellige projekter har fået tildelt midler i andet kvartal, hvor 1 mio. kroner er blevet uddelt.

10 år med sommeropera på Endelave

I år kunne Endelave Beboerforening fejre jubilæum for deres årlige sommeropera i den historiske Skippergården, hvor den kongelige operasanger Guido Paevatalu og hans ensemble guidOpera stod bag årets forestilling.

LÆS! festivallen vender tilbage: Vil skabe flere læsefællesskaber for børn og unge

I 2023 afholdt Horsens Kommunes Biblioteker for første gang læsefestivalen LÆS!, hvor mere end 1600 børn og deres voksne deltog. Nu vender festivalen tilbage med en klar mission: at styrke læseglæden gennem fællesskaber.

Sparring til dit projekt eller projektidé

Vi rådgiver gerne om realisering af dit projekt, og du er velkommen til at kontakte os for en forhåndsvurdering af projektet, før du sender en ansøgning.

Vi samlet en række spørgsmål og svar om vores uddeling af midler.

Vi anbefaler, at du læser dem, inden du søger støtte til dit projekt.

Hvem kan søge om støtte?

Vi støtter projekter fra foreninger, institutioner og virksomheder med CVR-nummer. Privatpersoner kan ikke ansøge om midler.

Hvilke geografiske områder støtter Insero?

Vi støtter projekter, der kommer til gavn i vores lokalområde mellem Horsens, Vejle, Hedensted og Endelave. Se detaljeret kort her.

Hvilke fokusområder støtter Insero?

Vi støtter kun projekter, som falder inden for et af de tre kerneområder, som er defineret i vores formål. Du kan læse mere om de tre områder her:

Kan jeg se eksempler på projekter, I tidligere har støttet?

Ja. Du kan se eksempler på projekter, vi har støttet, her.

Hvad støtter Insero ikke?

Du kan ikke søge midler til:

  • Aktiviteter og begivenheder, der har fundet sted
  • Direkte anlægsudgifter i byggeprojekter
  • Løbende driftsudgifter
  • Individuelle studieophold og rejser
  • Kommercielle udgivelser af bøger, film og musik
  • Egen løn
  • Sociale- og velgørenhedsprojekter
  • Partipolitiske formål
Hvordan søger jeg?

Vores ansøgningsskema og en guide til at udfylde skemaet kan hentes her.

Hvornår kan jeg søge?

Vi modtager og behandler ansøgninger løbende året igennem, og vi har ikke faste ansøgningsfrister.

Hvor lang er behandlingstiden?

Vi behandler ansøgninger løbende, men du kan forvente op til tre måneders behandlingstid.

Hvor mange penge kan jeg søge?

Vi støtter projekter på alle niveauer – støtten afhænger eksempelvis af projektets art, målgrupper og hvad der ellers er af finansiering.

Kan jeg få sparring til et projekt?

Ja! Vi er altid åben for dialog og giver gerne rådgivning omkring projektet og finansieringen, så tag endelig kontakt til vores bevillingschef – find kontaktinfo her.

Kan jeg søge igen, hvis jeg har søgt tidligere?

Ja. Det er muligt at søge støtte flere gange, uanset om du tidligere har fået bevilling eller afslag.

Kan jeg vedhæfte bilag til min ansøgning?

Ja, relevante bilag kan uploades som pdf eller jpg, når du indsender din ansøgning eller ved afrapportering. Hvis du ikke anvender nem-konto til udbetaling, skal du uploade en bekræftelse på kontoforholdet.

Er der krav til kommunikation, når I giver en bevilling?

Hvis du har modtaget støtte til et projekt og kommunikerer om det, har vi et ønske om, at du nævner, at Insero har støttet med midler. Hvis du lægger indhold op på sociale medier, bedes du tagge Insero i opslaget.

Fotos fra projekter uploades via din profil i forbindelse med udbetaling eller efter aftale sammen med en samtykkeerklæring, der bekræfter, at Insero må bruge de fremsendte fotos.

Du kan hente vores logo og samtykkeerklæring i vores mediebank her.

Hvordan udbetales en bevilling?

Udbetaling finder sted efter anmodning eller aftale og kan være i rater. Hvis du ikke anvender nem-konto til udbetaling, skal du uploade en bekræftelse på kontoforholdet. Støtte bevilliges incl. moms.

Hvordan håndteres persondata?

Når du sender en ansøgning, accepterer du, at vi behandler og opbevarer dine data. Du kan se vores persondatapolitik her.