Vi støtter dig, der gør vores område lidt bedre.

Et attraktivt lokalområde skabes ikke af sig selv. Det kræver gode rammer – og frem for alt engagerede ildsjæle – for at gro og udfolde sig.

I Insero er vi stolte af, at vores vision er at yde et betydende bidrag til bæredygtig vækst og udvikling, der netop styrker vores lokalområdes kompetencer og attraktivitet. Med det som fundament uddeler vi hvert år midler til både store og små projekter, der er med til at gøre vores egn til noget helt særligt.

Siden 2008 har vi uddelt midler til et stort antal projekter fra sejlsport til science-camps. Fælles for alle de projekter, vi støtter, er fællesskabet. Jo flere, der kan få gavn af midlerne, jo bedre. Derudover skal projekterne falde inden for et af de tre kerneområder, som er defineret i vores formål.

Du kan læse meget mere om kerneområderne her…

Fritidsliv og fællesskaber

Vores området er fyldt med ildsjæle, der hver dag gør en enorm indsats for at styrke og dyrke det lokale fritids- og kulturliv. Et arbejde, der er særdeles vigtigt for at fremme de lokale fællesskaber. Derfor bakker vi også op om interessante sports- og kulturaktiviteter.

Uddannelse

Fremtiden og de udfordringer, vi skal løse, kalder på både viden og praktiske kompetencer. I Insero har vi særligt fokus på naturvidenskab og teknologi, og vi støtter projekter, der understøtter interessen for naturfag, engineering, teknologi og entreprenørskab.

Innovation og partnerskaber

Udvikling ligger dybt i vores DNA, ligesom innovation, nytænkning og forskning står højt på listen over projekter, vi støtter. Ved at styrke de innovative kompetencer og opbygge ny viden inden for energi og kommunikationsteknologi, kan vi bidrage til udviklingen af fremtidens løsninger.

Vil du søge midler?

Har du et projekt, du drømmer om at føre ud i livet
– så send os endelig en ansøgning.

Se udvalgte cases her

Se alle cases
Horsens Svømmeklub får nye digitale muligheder under vand

Horsens Svømmeklub har modtaget en bevilling til nye undervandskameraer - en støtte der giver helt nye digitale muligheder for klubbens medlemmer.

Danmarks bedste juniorer dyster i Juelsminde

Juelsminde Sejlklub er til september vært for Dansk Sejlunions Ungdoms DM, hvor mere end 200 unge sejlere er med til at sætte Juelsminde på søkortet.

Skoleskak skal begejstre elever for matematik i Horsens og Hedensted

I en tid, hvor traditionelle metoder i matematikundervisningen kan opleves som udfordrende for mange elever, er det svært at fastholde eleverne og øge deres begejstring for matematik. I 2024 støtter Insero seks besøg med skoleskak til Horsens og Hedensted Kommuner for at komme med et konkret indspark til en anderledes matematikundervisning. Men hvad er det ved skoleskak, der gør matematik så levende og interessant?

Sparring til dit projekt eller projektidé

Vi rådgiver gerne om realisering af dit projekt, og du er velkommen til at kontakte os for en forhåndsvurdering af projektet, før du sender en ansøgning.

Vi samlet en række spørgsmål og svar om vores uddeling af midler.

Vi anbefaler, at du læser dem, inden du søger støtte til dit projekt.

Hvem kan søge om støtte?

Vi støtter projekter fra foreninger, institutioner og virksomheder med CVR-nummer. Privatpersoner kan ikke ansøge om midler.

Hvilke geografiske områder støtter Insero?

Vi støtter projekter, der kommer til gavn i vores lokalområde mellem Horsens, Vejle, Hedensted og Endelave. Se detaljeret kort her.

Hvilke fokusområder støtter Insero?

Vi støtter kun projekter, som falder inden for et af de tre kerneområder, som er defineret i vores formål. Du kan læse mere om de tre områder her:

Kan jeg se eksempler på projekter, I tidligere har støttet?

Ja. Du kan se eksempler på projekter, vi har støttet, her.

Hvad støtter Insero ikke?

Du kan ikke søge midler til:

  • Aktiviteter og begivenheder, der har fundet sted
  • Direkte anlægsudgifter i byggeprojekter
  • Løbende driftsudgifter
  • Individuelle studieophold og rejser
  • Kommercielle udgivelser af bøger, film og musik
  • Egen løn
  • Sociale- og velgørenhedsprojekter
  • Partipolitiske formål
Hvordan søger jeg?

Vores ansøgningsskema og en guide til at udfylde skemaet kan hentes her.

Hvornår kan jeg søge?

Vi modtager og behandler ansøgninger løbende året igennem, og vi har ikke faste ansøgningsfrister.

Hvor lang er behandlingstiden?

Vi behandler ansøgninger løbende, men du kan forvente op til tre måneders behandlingstid.

Hvor mange penge kan jeg søge?

Vi støtter projekter på alle niveauer – støtten afhænger eksempelvis af projektets art, målgrupper og hvad der ellers er af finansiering.

Kan jeg få sparring til et projekt?

Ja! Vi er altid åben for dialog og giver gerne rådgivning omkring projektet og finansieringen, så tag endelig kontakt til vores bevillingschef – find kontaktinfo her.

Kan jeg søge igen, hvis jeg har søgt tidligere?

Ja. Det er muligt at søge støtte flere gange, uanset om du tidligere har fået bevilling eller afslag.

Kan jeg vedhæfte bilag til min ansøgning?

Ja, relevante bilag kan vedhæftes som pdf. Udover en beskrivelse af projektet skal du som minimum medsende budget og regnskab samt bekræftelse på kontonummer.

Er der krav til kommunikation, når I giver en bevilling?

Hvis du har modtaget støtte til et projekt og kommunikerer om det, har vi et ønske om, at du nævner, at Insero har støttet med midler. Hvis du lægger indhold op på sociale medier, bedes du tagge Insero i opslaget.

Fotos fra projekter fremsendes i forbindelse med udbetaling eller efter aftale sammen med en samtykkeerklæring, der bekræfter, at Insero må bruge de fremsendte fotos.

Insero fortæller gerne om projekter, vi støtter, og gør det eksempelvis på sociale medier og i nyhedsbreve.

Hvordan udbetales en bevilling?

Udbetaling finder sted efter anmodning eller aftale og kan være i rater. Vi skal bruge bankoplysninger og en formel bekræftelse på kontoindehaver fra banken. Du kan eventuelt medsende skærmprint fra netbank. Støtte bevilliges incl. moms.

Hvordan håndteres persondata?

Når du sender en ansøgning, accepterer du, at vi behandler og opbevarer dine data. Du kan se vores persondatapolitik her.