Persondatapolitik

1. Indledning

Denne persondatapolitik finder anvendelse for Insero Horsens’ behandling af personoplysninger, som vi modtager:

 • Via Insero Horsens’ hjemmeside
 • I forbindelse med Insero Horsens’ egen medlemsadministration samt administration af repræsentantskabet
 • I forbindelse med behandling af ansøgninger om bevillinger/kapital
 • I forbindelse med vores ejerskab af porteføljevirksomheder

Det er vigtigt for Insero Horsens, at dine personlige oplysninger opbevares og behandles sikkert og lovligt. Derfor har vi udarbejdet denne persondatapolitik (”Persondatapolitikken”), der beskriver hvordan vi indsamler og behandler dine personoplysninger.

Du opfordres til at læse persondatapolitikken grundigt igennem.

2. Kontaktoplysninger og dataansvarlig

 • Insero Horsens
 • CVR-nr. 31 10 38 43
 • Banegårdsgade 2
 • 8700 Horsens
 • E-mail: GDPR@insero.com

3. Beskrivelse af Insero Horsens’ behandling af personoplysninger

3.1. Medlemsadministration samt administration af repræsentantskabet

Formål:
Personoplysninger anvendes til medlemsadministration samt administration i forbindelse med Insero Horsens’ repræsentantskab.

Kategori af personoplysninger: Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger

Almindelige personoplysninger – f.eks.:

 • Navn
 • Adresse
 • E-mail,
 • Telefonnummer
 • CPR-nr.
 • Billede

Kilder:
Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder

 • Oplysninger som vi har fået fra dig

Behandlingsgrundlag:
Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag

 • Nødvendig for administration af Insero Horsens’ medlemsdatabase. CPR-nr. anvendes til at identificere din folkeregisteradresse, da medlemskab er betinget af, at man har bopæl i Insero Horsens’ medlemsområde jf. Insero Horsens’ vedtæger. For repræsentantskabsmedlemmer anvendes CPR-nr. endvidere i forbindelse med indberetning til SKAT.

Modtagere:
Vi kan videregive dine personoplysninger under følgende omstændigheder

(i) Til koncernforbundne selskaber, herunder Insero A/S.
(ii) Til leverandører vi samarbejder med for at støtte vores virksomhed f.eks.:

 • Leverandører af tjenester, teknisk support og kundeservice
 • Leverancetjenester

(iii) Hvis det er påkrævet ifølge en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

Opbevaring:
Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt

 • Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelse af et eller flere af de ovennævnte formål. Vi opbevarer dog altid i nødvendigt omfang personoplysninger i minimum 5 år af hensyn til bogføringsloven samt med henblik på at kunne dokumentere, at medlemmer og repræsentantskabsmedlemmer er valgt ind i Insero Horsens i overensstemmelse foreningens formål og gældende ret.

3.2 Behandling af ansøgninger samt administration af porteføljeselskaber

Formål:
Personoplysninger anvendes til behandling af ansøgninger om bevillinger /kapital samt i forbindelse med Insero Horsens’ administration af porteføljeselskaber, som Insero Horsens har investeret i. 

Kategori af personoplysninger: Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger

Almindelige personoplysninger – f.eks.:

 • Navn
 • Adresse,
 • E-mail,
 • Telefonnummer
 • CPR-nr.
 • Øvrige oplysninger, som du frivilligt vælger at afgive i forbindelse med indgivelse af en ansøgning, herunder interesser, præferencer, kvalifikationer og kompetencer samt andre HR-relaterede oplysninger på dig m.v.

Kilder:
Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder

 • Oplysninger som vi har fået fra dig

Behandlingsgrundlag:
Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag

 • Nødvendig for behandling af din ansøgning om bevilling/kapital
 • Nødvendig for at vi kan tage del i administration og ledelse af et porteføljeselskab, som Insero Horsens har investeret i.

Modtagere:
Vi kan videregive dine personoplysninger under følgende omstændigheder

(i) Til koncernforbundne selskaber, herunder Insero A/S.
(ii) Til leverandører vi samarbejder med for at støtte vores virksomhed f.eks.:

 • Leverandører af tjenester, teknisk support og kundeservice
 • Leverancetjenester

(iii) Hvis det er påkrævet ifølge en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

Opbevaring:
Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt

 • Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelse af et eller flere af de ovennævnte formål. Vi opbevarer dog altid i nødvendigt omfang personoplysninger i minimum 5 år af hensyn til bogføringsloven. 

3.3 Fremsendelse af nyhedsbreve

Formål:
Personoplysninger anvendes til at fremsende nyhedsbreve, som du har tilmeldt dig.

Kategori af personoplysninger: Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger

Almindelige personoplysninger – f.eks.:

 • Navn
 • Adresse,
 • E-mail,
 • Telefonnummer

Kilder:
Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder

 • Oplysninger som vi har fået fra dig

Behandlingsgrundlag:
Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag

 • Udtrykkeligt samtykke.

Modtagere:
Vi kan videregive dine personoplysninger under følgende omstændigheder

(i) Til koncernforbundne selskaber, herunder Insero A/S.
(ii) Til leverandører vi samarbejder med for at støtte vores virksomhed f.eks.:

 • Leverandører af tjenester, teknisk support og kundeservice.
 • Leverancetjenester

(iii) Hvis det er påkrævet ifølge en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

Opbevaring:
Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt

 • Så længe et afgivet samtykke til at modtage nyhedsbreve ikke er trukket tilbage, og vi ikke er forpligtet til at opbevare personoplysningerne f.eks. i forbindelse med en retlig forpligtelse.

3.4 Statistik og optimering

Formål:
Statistik

 • Personoplysninger anvendes til at udarbejde statistikker for dit og andres brug af vores hjemmeside.

Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside herunder retargeting via Facebook, Linkedin og Google

 • Personoplysninger indsamles ved dit brug af vores hjemmeside. Disse oplysninger bruger vi til at optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside og de ydelser vi tilbyder.

Kategori af personoplysninger: Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger

Almindelige personoplysninger – f.eks.:

 • Navn
 • Adresse,
 • E-mail,
 • Telefonnummer
 • Brug af digitale ydelser herunder nyhedsbreve
 • Interesser og præferencer herunder som indsamlet ved brug af cookies.

Kilder:
Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder

 • Oplysninger som vi har fået fra dig.
 • Fra koncernforbundne selskaber, herunder Insero A/S.

Behandlingsgrundlag:
Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag

(i) Til koncernforbundne selskaber, herunder Insero A/S.
(ii) Til leverandører vi samarbejder med for at støtte vores virksomhed f.eks.:

 • Leverandører af tjenester, teknisk support og kundeservice
 • Leverancetjenester

(iii) Hvis det er påkrævet ifølge en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.
(iv) Med henblik på udvikling og forbedring af vores produkter og tjenester til:

 • Data- og analysebureauer
 • Kreative og digitale bureaupartnere
 • Konsulentvirksomheder
 • Digitale mediapartnere

Modtagere:
Vi kan videregive dine personoplysninger under følgende omstændigheder

(i) Til koncernforbundne selskaber, herunder Insero A/S.
(ii) Til leverandører vi samarbejder med for at støtte vores virksomhed f.eks.:

 • Leverandører af tjenester, teknisk support og kundeservice.
 • Leverancetjenester

(iii) Hvis det er påkrævet ifølge en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

Opbevaring:
Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt

 • Hvis du har afgivet samtykke til at modtage nyhedsbreve eller markedsføring, vil vi opbevare personoplysninger indtil du trækker dette samtykke tilbage, medmindre vi er forpligtet til at opbevare personoplysningerne f. eks. i forbindelse med en retlig forpligtelse.

4. Overførsler til lande udenfor EU/EØS

Vi kan overføre dine personoplysninger til lande udenfor EU/EØS herunder USA.

Overførsler til tredjelande vil kun ske til specifikke formål, som nævnt under punkt 3.

Overførsel til et land uden for EU/EØS, sker alene, såfremt landet/landene eller virksomheden/virksomhederne af Kommissionen er vurderet, som lande, der generelt enten via lovgivning eller via andre foranstaltninger sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau af personoplysninger. Dette kan f.eks. ske til amerikanske virksomheder, vi samarbejder med, og som er certificerede under EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/list).

5. Pligtmæssig information

Følgende oplysninger er nødvendige:

 • Hvis du ønsker at modtage nyhedsbreve fra Insero Horsens: Navn, e-mail
 • Hvis du ønsker at blive kontaktet af Insero Horsens: Navn, adresse, e-mail, telefonnummer
 • Hvis du ønsker at blive medlem af Insero Horsens: Navn, adresse, e-mail, telefonnummer, CPR-nr.
 • Hvis du ønsker at søge om en bevilling/kapital: Navn, adresse, e-mail, telefonnummer

6. Dine rettigheder

I forbindelse med Insero Horsens’ behandling af dine personoplysninger har du følgende rettigheder:

 • Retten til at modtage oplysning om hvordan Insero Horsens behandler dine personoplysninger (oplysningspligt).
 • Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.
 • Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.
 • Retten til at få dine personoplysninger slettet.
 • Retten til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.
 • Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet).

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til Insero Horsens’ persondataansvarlige.

Insero Horsens kan afvise anmodninger af useriøs, herunder chikanøs karakter samt afvise anmodninger såfremt Insero Horsens af juridiske årsager er berettiget eller forpligtet til at gøre dette.

Du har altid mulighed for at afmelde et nyhedsbrev eller anden kommunikation modtaget via e-mail ved at anvende afmeldingslinket direkte i udsendelsen. Herudover kan du gøre brug af dine rettigheder ved at sende en mail til: GDPR@insero.com.

7. Sikkerhed

Insero Horsens har implementeret sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at vores interne procedurer har et højt sikkerhedsniveau med fokus på beskyttelse af data. Insero Horsens tilser, at der etableres fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, mistes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen om behandling af personoplysninger. Data vedrørende medlemsansøgningsskemaet transmitteres fra Hjemmesiden via en http-forbindelse, og serverne, hvor data befinder sig, er beskyttet med sikkerhedsforanstaltninger. Endelig administreres adgang til data ud fra et nødvendighedsprincip. Det betyder, at der kun gives adgang til dine data til de medarbejdere, som har behov for adgang. Dette gælder såvel hos Insero Horsens som hos samarbejdspartnere og Insero Horsens’ databehandlere.

8. Klageadgang

Du har mulighed for at få behandlet en klage vedrørende indsamling og behandling af persondata ved at henvende dig til Insero Horsens via e-mail: GDPR@insero.com. Du har også mulighed for at indbringe klagen til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K.