Forside / Nyheder / Insero Horsens fortsætter succesen fra sidste år og præsterer igen et overskud på driften i 2022

26.04.2023

Insero Horsens fortsætter succesen fra sidste år og præsterer igen et overskud på driften i 2022

Foreningen Insero Horsens kan ved afslutningen af årsrapporten for 2022 præsentere et fornyet overskud for resultat før finansielle poster på 7 mio. kr. Det er en forbedring på 4,4 mio. kr. i forhold til det historiske resultat i 2021. I 2022 har det derudover været muligt at bevillige 10 mio. kr. til mere end 130 lokale projekter, som alle har været med til at gøre en forskel for lokalområdet.

Insero Horsens formåede i 2022 at øge omsætningen og igen – på linje med 2021 – at sikre et positivt resultat før finansielle poster. Det betyder, at den positive økonomiske udvikling fortsætter.

Når du melder dig ind i Insero, er det din bopæl eller din virksomhedsadresse som afgør, hvilket distrikt du tilhører og dermed, hvor du er valgbar.

Vi er stolte over, at vi kan fortsætte vores vækst fra 2021. Det har givet os muligheden for at gå ind i 2023 med en god forudsætning for at drifte og udvikle vores forretning yderligere, siger Martin Romvig, der i 2022 indtrådte som adm. direktør for Insero Horsens.

Resultat før afskrivninger blev 23 mio. kr. i 2022, hvilket er en forbedring på 9 mio. kr. i forhold til 2021, hvor resultat før afskrivninger var på 14 mio. kr. Derudover kunne foreningen præsentere en vækst i omsætningen på 21%, hvor omsætningen endte på 115 mio. kr. i 2022.

2022 var et år præget af stor usikkerhed. Krigen i Ukraine, stigende energipriser, inflation og frygten for recession satte dybe spor overalt i samfundet. Den negative udvikling ramte finansmarkeder hårdt og betød også et negativt afkast fra kapitalforvaltningen på -39 mio. kr. i 2022.

Årets resultat før bevillinger udgjorde på baggrund af det positive driftsresultat og det negative afkast fra kapitalforvaltningen -38 mio. kr.

Fortsætter strategisk retning med sund udvikling og drift

Med en stabilisering i 2022 af overskuddet fra 2021, fortsætter Insero Horsens deres strategiske retning med fokus på udvikling og drift. Den positive udvikling er præget af kontinuerligt forbedret rentabilitet i de kommercielle aktiviteter.

Vores strategi er fortsat at udvikle og drive vores forretning og kommercielle aktiviteter, så vi opnår et positivt driftsresultat. Det betyder nemlig, at vi som forening fortsat kan bidrage til bæredygtig vækst og udvikling i lokalområdet, udtaler Hanne Blume, bestyrelsesformand for Insero Horsens.

Som en del af den strategiske retning har foreningen en ambition om at bakke op om lokale aktiviteter og projekter for op til 10 mio. kr. årligt. Det mål levede foreningen op til, idet der i 2022 blev bevilliget 10 mio. kr. til mere end 130 lokale projekter.

Bevillinger og ekstraordinær frivillighedspulje

I 2022 har Insero Horsens støttet inspirerende idræts- og kulturtilbud og innovative naturfagsprojekter, der har bidraget til udviklingen af Inseros lokalområde.

Vi er glade for at have støttet så mange gode initiativer og projekter, som med lokale ildsjæle i front har gjort vores område endnu mere attraktivt i 2022, udtaler Hanne Blume, bestyrelsesformand hos Insero Horsens.

Insero Horsens har i 2022 oprettet en ekstraordinær pulje til at styrke frivilligheden i foreningslivet. Med frivillighedspuljen at klubber og foreninger fået støtte til at tiltrække, motivere og fastholde de frivillige og 62 foreninger har fået midler fra puljen. Mere end 20.000 foreningsmedlemmer har dermed fået gavn af frivillighedskampagnen, der også har inkluderet et uddannelsesforløb for 14 foreningers arbejde med frivillige.

Udover frivillighedspuljen har naturvidenskab og innovativ læring og uddannelse udgjort en væsentlig del af Insero Horsens dagorden i 2022. Foreningen har støttet projekter, der bidrager til udbredelse af naturvidenskabelige fag for at sikre fremtidens tekniske og naturfaglige arbejdskraft.

Forventninger til fremtiden

I 2023 forventer Insero Horsens at udbygge den positive udvikling i de økonomiske nøgletal ved at fastholde det kommercielle fokus i alle forretningsenheder med et positivt resultat før finansielle poster.

Vi vil forsat gerne bakke op om projekter og aktiviteter i 2023 og dermed være med til at bidrage til et attraktivt lokalområde. I 2023 skal vi derfor fortsat udvikle og drive vores forretning og kommercielle aktiviteter, så vi opnår et forbedret positivt driftsresultat, afslutter Martin Romvig.

Repræsentantskabsmøde afholdt

Foreningen Insero Horsens afholdte den 25. april det årlige repræsentantskabsmøde, hvor regnskabet for 2022 blev gennemgået samt godkendt.

2022 var også året, hvor Martin Romvig overtog som adm. direktør efter Kim Søgård Kristensen. Insero Horsens vil med Martin Romvig i spidsen bruge foreningens stabile økonomi og genoprettede balance mellem forretnings- og foreningsaktiviteterne til at udvikle og skabe nye muligheder og resultater til gavn for lokalområdet.

Fakta og nøgletal

• 115 mio. kr. i omsætning
• 23 mio. kr. i resultat før afskrivninger (EBITDA)
• 7 mio. kr. i resultat før finansielle poster (EBIT)
• -38 mio. kr. i årets resultat før bevillinger
• 10 mio. kr. bevilliget til 130 lokale foreninger

Se vores seneste nyheder her

Se alle nyheder
23.04.2024
Insero Horsens sikrer historisk højt driftsresultat

Med offentliggørelsen af årsrapporten for 2023 præsenterer Insero Horsens et overskud på 41 mio. kr. før bevillinger og et positivt driftsresultat før finansielle poster på 18 mio. kr. Dette markerer det bedste driftsresultat i foreningens historie.

18.03.2024
Insero søger ny Finance Director

Har du en solid økonomisk baggrund? Og er du klar til at stå i spidsen for økonomifunktionen i en virksomhed med bæredygtig udvikling og vækst i lokalområdet på dagsordenen? Så har du nu mulighed for at blive Inseros nye Finance Director.

04.03.2024
Danmarks bedste juniorer dyster i Juelsminde

Juelsminde Sejlklub er til september vært for Dansk Sejlunions Ungdoms DM, hvor mere end 200 unge sejlere er med til at sætte Juelsminde på søkortet.