Forside / Nyheder / Insero Horsens sikrer historisk højt driftsresultat

23.04.2024

Insero Horsens sikrer historisk højt driftsresultat

Med offentliggørelsen af årsrapporten for 2023 præsenterer Insero Horsens et overskud på 41 mio. kr. før bevillinger og et positivt driftsresultat før finansielle poster på 18 mio. kr. Dette markerer det bedste driftsresultat i foreningens historie.

Hos Insero Horsens kan vi se tilbage på et 2023, der var et historisk år, hvor vores forretning har vist, at den er robust og skaber et godt overskud.

Vi har et uhyre vigtigt formål i at skabe og bidrage til vækst og udvikling i vores lokalområde. Det ansvar kan vi kun leve op til, hvis vi er økonomisk stærke. Derfor har vi gennem nogle år arbejdet fokuseret med at bygge og sikre en robust og stabil drift. Det er vi lykkedes godt med, og 2023 er endnu et år med solide resultater.

I 2023 opnåede Insero Horsens koncernen et resultat før finansielle poster (EBIT) på 18 mio. kr. Resultatet for året blev således 41 mio. kr. før bevillinger. Resultatet er 78 mio. kr. bedre end i 2022, hvilket skyldes et forbedret driftsresultat samt et positivt afkast fra kapitalforvaltningen, der var negativ i 2022.

Koncernens resultat før afskrivninger (EBITDA) viser i 2023 et resultat på 29 mio. kr., mens resultatet før finansielle poster (EBIT) udgør 18 mio. kr. Den positive udvikling i resultatet er præget af kontinuerligt forbedret rentabilitet i de kommercielle aktiviteter. På kapitalforvaltningen opererer Insero Horsens med en middel risikoprofil. Resultatet fra finansielle poster udgjorde 29 mio. kr.

Den samlede koncernomsætning blev 123 mio. kr. for Insero Horsens. Sammenlignet med 2022 er dette en forbedring på 8 mio. kr.

Det positive resultat i 2023 betyder, at egenkapitalen i Insero Horsens koncernen udgør 496 mio. kr. ved årets udgang. Samlet set er udviklingen i de økonomiske nøgletal tilfredsstillende i forhold til forventningerne ved årets begyndelse.

I 2023 har Insero støttet en lang række inspirerende fritids- og kulturtilbud og har ligeledes investeret i og været med til at udvikle og styrke videns-, talent- og læringsmiljøer, der alle har gjort en forskel for vores egn.

Samlet set skal vores forening og forretning skabe et betydende bidrag til bæredygtig vækst og udvikling, der styrker muligheder og aktiviteter i lokalområdet mellem Horsens, Hedensted, Vejle og Endelave. Og vi ser frem mod et 2024, hvor vi sammen vægter fællesskaber og udvikling.

Fakta og nøgletal

• 123 mio. kr. i omsætning

• 29 mio. kr. i resultat før afskrivninger (EBITDA)

• 18 mio. kr. i resultat før finansielle poster (EBIT)

• 41 mio. kr. i årets resultat før bevillinger

Se vores seneste nyheder her

Se alle nyheder
16.04.2024
Bevillinger i første kvartal af 2024: 15 institutioner og foreninger modtager opbakning for 0.9 mio. kr.

En række lokale aktører har det seneste kvartal modtaget bevilling til spændende projekter, der bidrager til at gøre vores lokalområde endnu mere attraktivt - 15 forskellige projekter har fået tildelt midler i første kvartal af 2024, hvor 0.9 mio. kroner er blevet uddelt.

18.03.2024
Insero søger ny Finance Director

Har du en solid økonomisk baggrund? Og er du klar til at stå i spidsen for økonomifunktionen i en virksomhed med bæredygtig udvikling og vækst i lokalområdet på dagsordenen? Så har du nu mulighed for at blive Inseros nye Finance Director.

04.03.2024
Danmarks bedste juniorer dyster i Juelsminde

Juelsminde Sejlklub er til september vært for Dansk Sejlunions Ungdoms DM, hvor mere end 200 unge sejlere er med til at sætte Juelsminde på søkortet.